સોમવાર, જૂન 5, 2023
Homeતાજા સમાચારઆગમન-પ્રસ્થાનના સમયમાં ફેરફારઃ વંદે ભારત એક્સપ્રેસનો સમય બદલાયો, હવે સુરત સ્ટેશને 17...

આગમન-પ્રસ્થાનના સમયમાં ફેરફારઃ વંદે ભારત એક્સપ્રેસનો સમય બદલાયો, હવે સુરત સ્ટેશને 17 મિનિટ વહેલા પહોંચશે


ચહેરો4 કલાક પહેલા

  • લિંક કૉપિ કરો

વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનો ફાઈલ ફોટો.

ટ્રેન નંબર 20901/20902 મુંબઈ સેન્ટ્રલ – ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ 5 ઓક્ટોબરથી ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે. માહિતી અનુસાર, ટ્રેન નંબર 20901 મુંબઈ સેન્ટ્રલ-ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ વડોદરા સ્ટેશને 10.20/10.25 કલાકને બદલે 10.10/10.15 કલાકે આવશે અને અમદાવાદ સ્ટેશને 11.25/11.30 કલાકે ઉપડશે. થશે.

વંદે ભારત 12.30ના વર્તમાન સમયને બદલે બપોરે 12.25 વાગ્યે ગાંધીનગર કેપિટલ સ્ટેશન પર પહોંચશે. એ જ રીતે, વળતી દિશામાં ટ્રેન નં. 20902 ગાંધીનગર કેપિટલ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ અમદાવાદ સ્ટેશને 14.40/14.50 કલાકને બદલે 14.45/15.00 કલાકે આવશે, વડોદરા સ્ટેશન પર 15.50/15.55 કલાકે 051/6.051 કલાકે આવશે. સુરત સ્ટેશન 17.40/17.43 કલાકને બદલે 17.23/17.25 કલાકે રહેશે. આ ટ્રેન હાલના 20.35 કલાકના બદલે 20.15 કલાકે મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્ટેશને પહોંચશે.

વધુ સમાચાર છે…

,

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular