સોમવાર, જૂન 5, 2023
Homeતાજા સમાચારગુજરાતમાં રસીકરણ 5 કરોડને પાર: 3.70 કરોડ લોકોએ પ્રથમ ડોઝ લીધો, 1.32...

ગુજરાતમાં રસીકરણ 5 કરોડને પાર: 3.70 કરોડ લોકોએ પ્રથમ ડોઝ લીધો, 1.32 કરોડ લોકોને બંને ડોઝ મળ્યા


14 કલાક પહેલા

  • લિંક કોપી કરો

રાજ્યમાં 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 1.23 કરોડ લોકો એવા છે જેમને એક પણ ડોઝ મળ્યો નથી.

રાજ્યમાં કુલ રસીકરણ 5 કરોડને પાર કરી ગયું છે. 3.70 કરોડ લોકોએ પ્રથમ ડોઝ લીધો છે જ્યારે 1.32 કરોડ લોકોને બંને ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. હજુ સુધી, 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 1.23 કરોડ લોકોને એક પણ ડોઝ મળ્યો નથી.

વધુ સમાચાર છે …

.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular