શનિવાર, જૂન 3, 2023
Homeતાજા સમાચારશહેરમાં ચાલતી 37 ઇલેક્ટ્રિક બસો: નગરપાલિકાને બસોના સંચાલન માટે 6.87 કરોડની ગ્રાન્ટ...

શહેરમાં ચાલતી 37 ઇલેક્ટ્રિક બસો: નગરપાલિકાને બસોના સંચાલન માટે 6.87 કરોડની ગ્રાન્ટ મળી


ચહેરોએક દિવસ પહેલા

  • લિંક કોપી કરો

શહેરમાં 37 ઇલેક્ટ્રિક બસો ચાલે છે. આગામી દિવસોમાં વધુ 12 બસો દોડાવવાની યોજના છે. મુખ્યમંત્રી શહેરી બસ સેવા યોજના હેઠળ, રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહાનગરપાલિકાને વાર્ષિક રૂ. 27.37 કરોડની રકમ ઇલેક્ટ્રિક બસોના સંચાલન માટે મંજૂર કરવામાં આવી છે. તેના પ્રથમ હપ્તા તરીકે, મહાનગરપાલિકાને 6.87 કરોડની રકમ ફાળવવામાં આવી છે.

વધુ સમાચાર છે …

.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular