ગુરુવાર, જૂન 8, 2023
Homeતાજા સમાચારશિક્ષણ: ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને ખાનગી યુનિવર્સિટીઓમાં સમાવવામાં આવ્યા બાદ ફી જાણી ચોકી...

શિક્ષણ: ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને ખાનગી યુનિવર્સિટીઓમાં સમાવવામાં આવ્યા બાદ ફી જાણી ચોકી જશો

  • B.Ed ની 16 કોલેજોમાં પ્રવેશ શરૂ થયો, 1050 બેઠકો માટે 1300 અરજીઓ મળી

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી B.Ed ની તમામ 16 કોલેજોમાં 1050 બેઠકો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. અત્યાર સુધીમાં 1300 વિદ્યાર્થીઓએ અરજી કરી છે. આ વર્ષે પ્રવેશ લીધા બાદ વિદ્યાર્થીઓએ ખાનગી કોલેજોમાં અભ્યાસ કરવો પડશે, કારણ કે તમામ ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને ખાનગી યુનિવર્સિટીઓમાં સમાવવામાં આવી છે.

યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી ખાનગી બી.એડ કોલેજોએ બમણી ફી ચૂકવવી પડશે. ગ્રાન્ટેડ કોલેજો બીએ માટે 10000 રૂપિયા લેતી હતી, પરંતુ ખાનગી કોલેજોમાં ફી 35000 થી 40000 સુધીની હોય છે.

વધુ સમાચાર છે …

.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular