મંગળવાર, મે 30, 2023
Homeતાજા સમાચારRTE પ્રવેશ પ્રક્રિયા: બીજા રાઉન્ડમાં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓએ આજે ​​શાળાઓમાં પ્રવેશની પુષ્ટિ...

RTE પ્રવેશ પ્રક્રિયા: બીજા રાઉન્ડમાં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓએ આજે ​​શાળાઓમાં પ્રવેશની પુષ્ટિ કરવી પડશે


ચહેરો4 કલાક પહેલા

  • લિંક કોપી કરો

RTE ના બીજા રાઉન્ડમાં જે વિદ્યાર્થીઓના નામ પ્રવેશની યાદીમાં આવ્યા છે તેમણે 6 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સંબંધિત શાળામાં જઈને પ્રવેશ લેવો પડશે. વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ સમયે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે રાખવા પડશે. અત્યારે બીજા રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. 14000 વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ માટે બાકી હતા.

આમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ લીધો છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી 6 સપ્ટેમ્બર પછી જાહેર કરવામાં આવશે. બીજા રાઉન્ડ પછી બાકી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અનુસાર, શિક્ષણ વિભાગ ત્રીજા રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે નિર્ણય લઈ શકે છે. વાલીઓએ આ માટે રાહ જોવી પડશે.

વધુ સમાચાર છે …

.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular