બુધવાર, માર્ચ 29, 2023
Homeતાજા સમાચારRTE હેઠળ પ્રવેશ: 564 વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશની પુષ્ટિ કરી નથી, 7350 પ્રથમ વર્ગમાં...

RTE હેઠળ પ્રવેશ: 564 વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશની પુષ્ટિ કરી નથી, 7350 પ્રથમ વર્ગમાં અભ્યાસ શરૂ કર્યો

રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE) હેઠળ ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ખાનગી શાળાઓમાં મફત પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. RTE ના પ્રથમ તબક્કામાં 7956 માંથી 7350 વિદ્યાર્થીઓએ પ્રથમ વર્ગમાં પ્રવેશ લીધો છે. વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ પણ શરૂ કર્યો છે. અત્યાર સુધી 564 વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓએ પ્રવેશની પુષ્ટિ કરી નથી.

આ વર્ષે RTE માં પ્રથમ વર્ગમાં પ્રવેશ લેવા માટે 25 હજારથી વધુ અરજીઓ આવી હતી. શિક્ષણ વિભાગે પ્રથમ તબક્કામાં 7965 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપ્યો હતો. તેમાંથી 7350 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ પુષ્ટિ મળી છે. જે વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશની પુષ્ટિ થઈ નથી તેમને પ્રવેશ પ્રક્રિયામાંથી દૂર કરવામાં આવશે.

વધુ સમાચાર છે …

.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular